مَن اَصبَحَ وَ لَم یَهتَمَّ بِاُمورِ المُسلِمینَ فَلَیسَ بِمُسلِم17 آذر 1402

دیدارها

نیکزاد و جوانان اردبیل

در جمع صمیمی اهالی محله آرازعلی

دیدار با ریش‌سفیدان محلات

حضور در محله غریبان

دیدار با جانباز سرافراز جنگ تحمیلی

دیدار چهره به چهره

اخذ اعتبار ۸۰۰ میلیارد ریالی

,دیدار با ریش سفیدان محله ابراهیم اباد

حضور در محله میراشرف

دیدار با صادر کنندگان و تولیدکنندگان بذر سیب زمینی