مَن اَصبَحَ وَ لَم یَهتَمَّ بِاُمورِ المُسلِمینَ فَلَیسَ بِمُسلِم1 تیر 1403

فصل خدمت

و مردم، ولی نعمت مسئولان…

اینفوگرافیک| در میدان…

اینفوگرافیک| فصل خدمت؛ بهار 1399

اینفوگرافیک| مستمر و شفاف با مردم…

اینفوگرافیک| نشست و دیدارهایی از جنس پیشرفت و پیگیری

اینفوگرافیک| از برقراری پروازها تا پیگیری طرح هادی بیش از ۱۱۰ روستا

اینفوگرافیک| در مسیر توسعه عمران شهری

اینفوگرافیک| همدل با مردم برای شکست کرونا

اینفوگرافیک| سفر و مصوباتی برای توسعه راه‌آهن و جاده‌های استان اردبیل

اینفوگرافیک| دیدار چهره به چهره با ۱۶۰۰ نفر