مَن اَصبَحَ وَ لَم یَهتَمَّ بِاُمورِ المُسلِمینَ فَلَیسَ بِمُسلِم13 آذر 1402

دیگر رسانه‌ها

دیدار با شکوه دانشجویان با علی نیکزاد

🔻گزارشی از حضور علی نیکزاد نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در روستاهای ارجستان، بنمار، سئین و گرده‌ده

در جمع اهالی روستای سولا

به‌دنبال توافق با وزارت نیرو برای کاهش خاموشی‌ها هستیم

مجلس آماده برای حل مشکلات دولت است

پیشنهاد دولت درباره میزان فروش نفت از نظر اقتصاد سیاسی مورد قبول مجلس نیست

ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌نام مردم و به‌کام سوداگران شد

دولت پاسخگوی افزایش چشم‌گیر قیمت قیر باشد

مقاله دیگری نیست